Małe żniwa na polach gminy Dygowo praktycznie zakończone. Tradycyjnie ,rolnik, sołtys Dygowa – Wojciech Galek przedstawił portalowi sytuację związaną jakością zbóż na polach  i ich skupem, a tu miał najświeższe informacje , gdyż 14 lipca był na spotkaniu rolników z zarządem i kierownikiem skupu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego w Stoisławiu.