Komunikat hydrologiczny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informował w dniu dzisiejszym ,że odczyt ze stacji hydrologicznej na moście w Bardach zarejestrował stan wody 384 cm ,co mieści się w zakresie stanu ostrzegawczego. Poziom wody w ciągu doby zmniejszył się o 5 cm.