Jubileusz Złotych Godów Pary w Bardach

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Wiesława i Tadeusz Sadowscy z Bardów. Dostojna para uhonorowana została Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie- polskim cywilnym odznaczeniem państwowym, które jest nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medale wręczył Jubilatom wójt Grzegorz Starczyk z asystą kierowniczki Urzędu Stanu Cywilnego – Ewy Kowalczyk.  Do tego przekazano życzenia kwiaty , List Gratulacyjny Gminy Dygowo oraz drobne upominki.  W tym wyjątkowym, kameralnym wydarzeniu Małżonkom towarzyszyła rodzina. Państwo Sadowscy zawarli związek małżeński 27 sierpnia 1966 roku. Uroczystości weselne  miały miejsce w miejscowości Koniemłoty , USC Staszów w województwie świętokrzyskim , dawniej kieleckim. Gratulujemy Jubilatom i życzymy dotrwania w zdrowiu i szczęściu do kolejnych rocznic.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.