17 czerwca w świetlicy wiejskiej w Czerninie 40 mieszkańców miejscowości wybierało sołtysa i radę sołecką. O funkcję lidera sołectwa ubiegało się dwoje kandydatów: Karolina Grochowska i Grzegorz Kubacki. Stosunkiem głosów 23 do 17 nową sołtyską Czernina wybrano Karolinę Grochowską.

W skład rady sołeckiej mieszkańcy Czernina wybrali: Agnieszkę Dudek, Annę Iwicką i Grzegorza Kubackiego. Społeczność Czernina serdecznie pożegnała ustępującą sołtyskę Katarzynę Majcher, która sprawowała tę funkcję przez dwie kadencje od 2015 roku. Kwiaty, gromkie oklaski i życzenia zwieńczyły udane lata pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Anny Laskowskiej oraz przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.