Zebranie wiejskie w Dębogardzie. Piąta kadencja sołtyski z Dębogardu

Zebranie wiejskie w Dębogardzie. Piąta kadencja sołtyski z Dębogardu

W Dębogardzie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. W związku z kończącą się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory na kolejną czteroletnią kadencję. Licznie zebrani mieszkańcy sołectwa zaproponowali dwie kandydatury: pełniącą funkcję sołtysa Ewę Madej i Elżbietę Miernicką.  Sześcioma głosami ponownie została wybrana dotychczasowa sołtys, z którą będzie współpracowała rada sołecka w składzie: Alina Puzyna, Halina Stępień i Maciej Pukaluk.


Drukuj