18 czerwca w świetlicy wiejskiej w Dębogardzie 17 mieszkańców miejscowości wybrało sołtysa i radę sołecką. Jedyną kandydatką na sołtysa była obecnie pełniąca tę funkcję Żaneta Masłowska, która jest również radną Gminy Dygowo. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali Żanetę Masłowską na drugą kadencję. Spośród 6 kandydatur do rady sołeckiej zostali wybrani: Adam Michalak, Aneta Sobieszek i Ewa Zygowska.

Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej i jednocześnie sołtyski Żanety Masłowskiej oraz przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.