Sołtys Gąskowa otrzyma wsparcie mieszkańców

Zebranie sołeckie w Gąskowie rozpoczął wójt Grzegorz Starczyk informacją, że 24 stycznia sołtys Bożena Bociańska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Taka sytuacja wymagała przed rozpoczęciem zebrania  przeprowadzenie wyborów nowego sołtysa lub pozostanie obecnego przedstawiciela gromady. Prośba wójta skierowana do pani Bożeny o rozważenie pozostania w dalszym ciągu sołtysem  po kilkunastu minutach oczekiwania i wymiany stanowisk sołtys – mieszkańcy , przyniosła pożądany skutek. Sołtys zostaje ! Mieszkańcy okazali zadowolenie oklaskami  i zadeklarowali wspomagać sołtysową pieczętując  to podniesieniem rąk. Po tym rozpoczęło się zebranie. Ze strony Gminy Dygowo poza wójtem obecni byli sekretarz Dorota Gruchała, przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski radni  Jarosław Grzela i Robert Jaruzel. Na zebraniu stawiła się także pełna obsada policjantów posterunku w Dygowie na chwilę zajmując zebranych omówieniem zadań ,przedstawieniem dzielnicowego i kontaktów w przypadku zdarzeń. Dzielnicowy przypomniał o używaniu po zmierzchu elementów odblaskowych. Następnie wójt przedstawił sytuację  finansów gminy, zasad funkcjonowania  funduszu sołeckiego ,planów powołania przedszkoli całorocznych, zmian w prawie dotyczącym wycinki drzew i możliwości usuwania azbestu z posesji. Najważniejsze tematy zainicjowane przez mieszkańców Gąskowa  to przyszłość straży gminnej, brak inwestycji mających wpływ na bezpieczeństwo typu chodniki czy ścieżki rowerowe, konieczność doświetlenia terenu wokół budynków wielorodzinnych i temat funkcjonowania świetlicy, a ściślej mówiąc komfortu korzystania z obiektu i bezpieczeństwa najmłodszych.  Pozostając przy świetlicy należy zaznaczyć ,że w trakcie zebrania mieszkańcom udało się uzyskać od wójta zapewnienie wykonania w tym roku remontu węzła sanitarnego i zakupu nagłośnienia. Na zakończenie przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski  przedstawił mieszkańcom swoje stanowisko dotyczące straży gminnej i poinformował ,że w tej sprawie  7 lutego odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Dygowo.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.