Zwiększono funkcjonalność i bezpieczeństwo świetlicy w Gąskowie

W Gąskowie dobiegły końca prace remontowe na świetlicy wiejskiej. Wykonano zakres robót zwiększający funkcjonalność , estetykę pomieszczeń i bezpieczeństwo. Dostosowano pomieszczenia do ich przeznaczenia. W miejscu gdzie wcześniej była biblioteka zorganizowano kuchnię z wszystkimi niezbędnymi funkcjonalnościami. Bibliotekę przeniesiono w

miejsce gdzie poprzednio była prowizoryczna kuchnia. Wykonano prace malarskie głównej sali i pomieszczeń komunikacyjnych. Nowością jest także system monitoringu pomieszczeń wewnętrznych jak i zewnętrznego otoczenia świetlicy. Więcej szczegółów w rozmowie z sekretarz gminy Dorotą Gruchała i sołtyską Marzeną Bociańską.