W świetlicy wiejskiej w Gąskowie pobito kolejny rekord frekwencji. Na wybory sołtysa przybyło aż 68 mieszkańców sołectwa. O funkcję walczyły dwie zgłoszone kandydatki: pełniąca dotychczas obowiązki sołtysa Beata Sobczak oraz Marzena Bociańska, która była sołtyską przez 6 lat do lutego 2019 roku.

Zdecydowaną większością głosów nową sołtyską została wybrana Marzena Bociańska. Jej powrót na stanowisko został entuzjastycznie przyjęty przez społeczność lokalną, która liczy na jej doświadczenie i zaangażowanie w rozwój Gąskowa.

W skład rady sołeckiej mieszkańcy wybrali: Jacka Bociańskiego, Katarzynę Pieniądz i Monikę Zawadzką.

Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnego Jarosława Grzeli oraz przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

Spotkanie przebiegło w atmosferze aktywnej dyskusji i zaangażowania. Mieszkańcy mieli okazję do wyrażenia swoich oczekiwań i pomysłów dotyczących przyszłości wsi.