Jak minął rok w ... sołectwie Gąskowo ?

Jak minął rok  sołectwie Gąskowo zapytałem sołtys Marzenę Bociańską. Pani Marzena sprawuje funkcję sołtysa po raz pierwszy. Sołectwo zamieszkuje ponad trzystu mieszkańców ,z którymi mimo pierwszej kadencji udało się jej i radzie sołeckiej zorganizować szereg imprez dla dzieci i dorosłych. Poza tym podejmuje wiele działań wynikających z wniosków mieszkańców.  Zapraszam na rozmowę.

Drukuj