Remont drogi w Jazach

Remont drogi gminnej w Jazach w pełni. Firma z Grzybowa prowadzi  prace na odcinku drogi z nawierzchnią z kostki kamiennej w granicach istniejącego pasa drogowego. Wykonywany jest na bieżąco demontaż istniejącej nawierzchni z kamienia ,po czym  na nowej podbudowie układane obrzeża i odwodnienie powierzchniowe z kostki.  Przebieg nowej drogi będzie miał zbliżone rzędne do wysokości  terenu z niezbędną korektą. Prowadzone  są także prace energetyczne wzdłuż drogi. Układane są kable wraz z uziemieniem na potrzeby przyszłego oświetlenia zewnętrznego. Odcinek na którym prowadzone są prace jest wyłączony z ruchu .
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.