Jest nowy asfalt do Jazów

W dniu dzisiejszym wykonawca przebudowy drogi gminnej w Jazach i Jażdże zakończył układanie ostatecznej - ścieralnej warstwy nawierzchni bitumicznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 163 do miejscowości Jazy. Na wymienionym odcinku wykonane zostały także zatoki tak zwanych mijanek , wjazdy na posesje oraz zjazdy polowe. Łączna długość dywanika asfaltowego wynosi 648 metrów (2268 metrów kwadratowych z wyłączeniem mijanek). Wzdłuż drogi ustawione zostały słupy oświetlenia zewnętrznego.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.