Zebranie sołeckie w Jazach

W dniu wczorajszym mieszkańcy miejscowości Jazy uczestniczyli w dorocznym spotkaniu z Wójtem Gminy Dygowo.  W zebraniu ,które zorganizowano w świetlicy wiejskiej uczestniczyły 22 osoby.  Gości oraz mieszkańców przywitał sołtys Józef  Tuz. Gminę reprezentowali wójt Grzegorz Starczyk, sekretarz Dorota Gruchała, przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski, radni Robert Jaruzel i Zbigniew Kozak.  Obecni na początku spotkania policjanci z posterunku w Dygowie przedstawili swoje zadania ,osoby funkcyjne i odpowiadali na pytania. Omówili procedurę zgłaszania imprez plenerowych  celem ich przez policję zabezpieczenia, przepisy dotyczące parkowania w miejscowości oraz zadeklarowali sprawdzenie oznakowania nowej inwestycji drogowej do której mieszkańcy mieli uwagi. Następnie wójt przedstawił sytuację  finansową gminy w oparciu o przeprowadzony przez firmę zewnętrzną audyt, poinformował o puli środków  w kwocie 1300 złotych przeznaczonych na imprezy sołeckie, omówił przyszłe funkcjonowanie szkół i przedszkoli w obliczu reformy oświatowej oraz przedstawił informacje o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew  i możliwości pozbycia się azbestu z posesji. Najistotniejsze tematy poruszone przez mieszkańców to życzenie dokończenia II etapu przebudowy dróg w miejscowości, zły stan nawierzchni drogi Wrzosowo – Kłopotowo , niewłaściwa retencja wód deszczowych z nowych dróg , konieczność wykonania napraw gwarancyjnych grilla w miejscu spotkań mieszkańców i  wniosek aby oznakować zatoki- mijanki na odcinku droga wojewódzka – miejscowość, co ułatwiłoby ich odśnieżanie. Mieszkańcy interesowali się także wysokością zadłużenia Gminy.


Drukuj