30 lat pracy na rzecz sołectwa Jazy i Jażdże. Dobry sołtys (wideo)

W gminie Dygowo mamy siedemnastu sołtysów, którzy na co dzień są najbliżej potrzeb i problemów swoich sołectw. Są to ludzie cieszący się ogólnym autorytetem , radzący sobie z akcjami społecznym i broniący  zawsze lokalnego interesu. Ich praca nie zawsze jest doceniana , toteż przy okazji jubileuszu 30-lecia pełnienia funkcji sołtysa miejscowości

Jazy i Jażdże przygotowałem specjalny materiał filmowy w którym jubilat Józef Tuz opowiada o pracy na rzecz sołectwa , a mieszkańcy o sołtysie. Na ostatniej sesji Rady Gminy Dygowo Pan Józef został uhonorowany przez wójta i radę za  swoją wieloletnią pracę na rzecz sołectwa. Film jest dedykowany Panu Józefowi jako wyraz szacunku i docenienie zaangażowania w życie lokalnej społeczności przez 30 lat.


Drukuj