Spotkanie z wójtem na salonach w Kłopotowie

Mieszkańcy  Kłopotowa doroczne spotkanie z Wójtem Gminy Dygowo zorganizowali w gościnnych progach pałacu. Oni ,podobnie jak jeszcze pięć sołectw w gminie od lat oczekują na budowę świetlicy wiejskiej.  Do sali muzycznej pałacu przybyło 25 mieszkańców miejscowości. Gminę reprezentowali wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski, radni Józef Janiak i Robert Jaruzel. Protokolantką była Małgorzata Lejkowska  - pracownik Urzędu Gminy. Jako pierwsi tradycyjnie spotkanie rozpoczęli policjanci z posterunku w Dygowie. Przedstawili  się mieszkańcom i poinformowali o możliwych formach kontaktu w przypadku zdarzeń.  Wójt omówił sytuację  finansową gminy w oparciu o przeprowadzony przez firmę zewnętrzną audyt, poinformował o puli środków  w kwocie 1300 złotych przeznaczonych na imprezy sołectwa, przedstawił także  funkcjonowanie szkół i przedszkoli w obliczu reformy oświatowej oraz informacje o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew  i możliwości pozbycia się azbestu z posesji. Istotne tematy poruszone przez mieszkańców to zniszczona nawierzchnia drogi Wrzosowo – Kłopotowo, nieprofesjonalny sposób jej konserwacji przez firmę która ma umowę z Gminą , utwardzenie drogi gruntowej – skrótu do Karlina oraz wspomniany wcześniej problem braku świetlicy. Tu wójt zaznaczył ,że jest zwolennikiem wybudowania nowego obiektu , a wcześniejsze pomysły dotyczące adaptacji na świetlicę  zabytkowej owczarni nie mają uzasadnienia praktycznego i ekonomicznego. Mieszkańcy sygnalizowali jeszcze konieczność  likwidacji nieutwardzonej części przystanku , która jest utrudnieniem dla autobusów, pojawianie się dzikiej zwierzyny w miejscowości oraz kontynuowanie akcji sprzątania dróg i chodników gminnych przez pracowników kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Wędkarze prosili wójta o przedstawienie  w Nadleśnictwie Gościno koncepcji zorganizowania parkingu  dla miłośników wędkowania przy drodze do punktu poboru wody przy Parsęcie. Obecnie samochody stawiane są na łuku drogi co stanowi duże niebezpieczeństwo wypadku.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.