Zebranie wiejskie w Kłopotowie. Dariusz Olenowiecz jednogłośnie wybrany sołtysem

Zebranie wiejskie w Kłopotowie. Dariusz Olenowiecz jednogłośnie wybrany sołtysem

Jak co roku we wnętrzu zabytkowego pałacu w Kłopotowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców.  Wójt przedstawił pakiet spraw: finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  gospodarkę odpadami oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.  Następnie w związku z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali pełniącego do tej pory tę funkcję – Dariusza Olenowicza. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Marek Matczak, Krzysztof Sucharczuk i Paweł Matczak.


Drukuj