16 listopada w świetlicy w Kłopotowie odbyło się zebranie ,podczas którego wybrano nową radę sołecką. Na spotkaniu obecnych było 26 mieszkańców. Do nowej rady wybrano trzy osoby: Piotra Białasa , Bożenę Czarniewską  i Katarzynę Piątkowską. Wybory przeprowadzono w obecności wójta Gminy Dygowo –Grzegorza Starczyka, przewodniczącego Rady Gminy Dygowo- Jerzego Leszczyńskiego i sołtysa Dariusza Olenowicza.