Miechęcino ma nowego sołtysa

Miechęcino ma nowego sołtysa

W świetlicy wiejskiej w Bardach w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie mieszkańców Miechęcina z wójtem. Zebranie miało również  na celu  wybranie sołtysa miejscowości , po tym jak z tej funkcji zrezygnowała Joanna Starczyk. Mieszkańcy zgłosili 3 kandydatów. Najwięcej – 14 głosów- spośród 21 osób biorących udział w głosowaniu ,uzyskał

Łukasz Puton. Z chwilą ogłoszenia wyniku rozpoczął on pełnienie funkcji sołtysa.  Na spotkaniu ze strony Gminy Dygowo obecni byli wójt Grzegorz Starczyk, sekretarz Dorota Gruchała i przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski. Przez chwilę obecni byli dzielnicowi posterunku Policji w Dygowie, którzy omówili możliwości komunikowania z policją jak również odpowiadali na pytania. Wójt ze swojej strony przedstawił zagadnienia z wiązane z finansami gminy , inwestycjami oraz omówił zmiany w ustawie o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew. W kontekście zmian oświatowych zasygnalizował chęć tworzenia przedszkola funkcjonującego cały rok. Najważniejsze tematy poruszane na zebraniu zainicjowane przez mieszkańców , to dalsze funkcjonowanie straży gminnej ,wizyta przedstawicieli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na ostatniej sesji, remont drogi kamiennej w centrum miejscowości, oświetlenie przystanku przy drodze wojewódzkiej oraz pozyskanie z ARiMR terenu z przeznaczeniem na przyszłą świetlicę.

Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.


Drukuj