W świetlicy wiejskiej w Piotrowicach odbyło się zebranie, na którym 39 osób z sołectwa wybrało nowego sołtysa i radę sołecką. Zgłoszono jedną kandydaturę na sołtysa – Jana Skarapatę, który uzyskał zdecydowane poparcie w tajnym głosowaniu.

W skład nowej rady sołeckiej mieszkańcy wybrali: Martę Minkiewicz, Martynę Moćko oraz Agnieszkę Wilk.

Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, oraz radnej Bożeny Czerniewskiej. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

Atmosfera podczas zebrania była bardzo pozytywna, a mieszkańcy Piotrowic wyrazili swoje zadowolenie z wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej, licząc na owocną współpracę na rzecz rozwoju ich miejscowości. Jan Skarapata, nowo wybrany sołtys, podziękował za okazane zaufanie i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców.