Altana rekreacyjna i narzędzia animacyjne dla mieszkańców Pustar

Altana rekreacyjna i narzędzia animacyjne dla mieszkańców Pustar

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie realizowała projekt krajowy pn. Strefy aktywności społecznej.  W ramach tego przedsięwzięcia między innymi w na terenie zielonym przy świetlicy  w Pustarach postawiono drewnianą altanę , przeszkolono panią świetliczankę zakresie pełnienia funkcji animatora czasu wolnego oraz

zakupiono narzędzia animacyjne. W dniu dzisiejszym obiekt oficjalne udostępniono mieszkańcom Pustar oraz przekazano zakupione przedmioty do świetlicy „Pod kasztanami”.  Obecny był wójt Grzegorz Starczyk i przedstawiciel LGD z Gościna Łukasz Kifer. Animatorka Jolanta Pomes przygotowała pakiet zabaw i zajęć plenerowych dla dzieci.

Autor zdjęć:Marek Kawęcki


Drukuj