Budowa chodnika w Skoczowie zakończona

Budowa chodnika w Skoczowie zakończona

W Skoczowie zakończono prace inwestycyjne związane z budową chodnika w wzdłuż miejscowości. Realizującym zadanie była firma z Bobolic, która działała w ramach zamówienia publicznego z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Ostateczny protokół odbioru podpisano w dniu wczorajszym. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła

233 000 złotych brutto. Projekt budowlany i dokumentację techniczną wcześniej finansowała Gmina Dygowo ,której wartość wyniosła 14 951,91 złotych brutto. Mieszkańcy zyskali dawno oczekiwany ciąg pieszy, natomiast jak widać na zdjęciach jezdnia szczególnie przy opadach nie wygląda dobrze. Dodatkowo na niektórych odcinkach ze względu na szerokość drogi i niestabilne pobocze mijanie pojazdów jest utrudnione. Być może dalsza współpraca Powiatu Kołobrzeskiego z Gminą Dygowo zaowocuje kontynuacją dobrych zmian infrastuktury drogowej  w Skoczowie.

Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.