Mieszkańcy Skoczowa zadowoleni z pracy sołtysa

Mieszkańcy Skoczowa zadowoleni z pracy sołtysa

Zebranie sołectwa Skoczów zostało zorganizowane w świetlicy we Wrzosowie. W spotkaniu z wójtem i przedstawicielami rady udział wzięło 39 mieszkańców Skoczowa , którzy w większości skorzystali z podstawionego autobusu gminnego. Zebranie miało rozpocząć się wyborem nowego sołtysa, po tym jak Tomasz Krawczyk złożył rezygnację. Okazało się

jednak ,że mieszkańcy sołectwa wcale nie mają zamiaru pozbywać się sołtysa do którego w większości mają zaufanie i są zadowoleni z jego pracy. Wójt Grzegorz Starczyk w imieniu gromady poprosił sołtysa o pozostanie przy sprawowanej funkcji. Przy głosach zachęty zebranych na sali pan Tomasz po zastanowieniu podjął decyzję na tak , co zostało skwitowane gromkimi oklaskami.  Na spotkaniu stronę Gminy Dygowo reprezentowali wójt Grzegorz Starczyk, sekretarz Dorota Gruchała, przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski i radny Robert Jaruzel. Podobnie jak na poprzednich zebraniach swój głos mieli  policjanci z posterunku w Dygowie, którzy omówili swoje zadania na terenie gminy , wysłuchali uwag mieszkańców i chętnym wręczyli opaski odblaskowe. Następnie wójt zaprezentował wyniki audytu finansowego gminy i zasady przydzielania środków z funduszu integracyjnego. Sołectwo Skoczów mieści się w przedziale mieszkańców 300 -500 i z tego funduszu może  otrzymać na organizację imprez społecznych kwotę 1600 złotych.  Wójt przedstawił także plany związane z powołaniem przedszkoli funkcjonujących cały rok, omówił  nowe zasady wycinki drzew oraz zachęcił do korzystania z możliwości pozbycia się azbestu z posesji. Główne tematy dyskusji z  mieszkańcami to temat niedawno zakończonej inwestycji –budowy chodnika w miejscowości,  likwidacja straży gminnej oraz konieczność  budowy świetlicy w centrum Skoczowa. Sygnalizowano także konieczność przycięcia drzew ,które  przy silnych wiatrach przechylają się na linie energetyczne i powodują zwarcia ,a co za tym idzie przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.