Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Skoczowie. 17 stycznia nastąpi otwarcie ofert. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa została podpisana przez Gminę Dygowo 27 września 2018 roku. Obiekt zostanie wybudowany na działce zlokalizowanej pomiędzy drogą powiatową a gminną na wysokości zatoki autobusowej. Powierzchnia zabudowy świetlicy to 176,33 m2. Koniec inwestycji zaplanowany jest na 31 sierpnia 2019 roku.
Pełna nazwa projektu z którego pochodzi dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalną" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".