W świetlicy we Wrzosowie odbyło się zebranie sołeckie mieszkańców Skoczowa. W związku z kończącą się czteroletnią kadencją w czasie spotkania przeprowadzono  wybory sołtysa.  Funkcję sołtysa nadal będzie sprawował Tomasz Krawczyk, a będzie mu pomagała rada sołecka w składzie: Grażyna Żarska, Marlena Zdziobło i Szymon Skiba. Wójt przekazał mieszkańcom Skoczewa informacje, że w tym roku w ich miejscowości powstanie świetlica wiejska, więc jest to prawdopodobnie ostatnie zebranie „na wyjeździe”.