W świetlicy wiejskiej w Skoczowie odbyło się zebranie, na którym mieszkańcy wybrali nowego sołtysa i radę sołecką. Tomasz Krawczyk, który pełnił tę funkcję przez 13 lat, postanowił nie kandydować na kolejną kadencję. Na początku zebrania podsumował swoją działalność, przedstawiając długą listę wydarzeń, które miały miejsce podczas jego kadencji. Jego wystąpienie zostało przyjęte entuzjastycznymi oklaskami zgromadzonych mieszkańców.

34 osoby obecne na zebraniu jednogłośnie wybrały w tajnym głosowaniu Marlenę Zdziobło na nową sołtyskę, która była jedyną kandydatką. W skład nowo wybranej rady sołeckiej weszły: Sandra Falgowska, Ewelina Kamińska oraz Sylwia Sikora.

Zebraniu przewodniczył wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Justyny Surdyk oraz ustępującego sołtysa Tomasza Krawczyka. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.