Świetlica w Stojkowie była po raz pierwszy od chwili oddania do użytku miejscem zebrania sołeckiego. W związku z rezygnacją  Marcina Górniaka z funkcji sołtysa przeprowadzono wybory. Obecni na zebraniu mieszkańcy Stojkowa zgłosili jednego  kandydata na nowego sołtysa, radnego gminnego Zbigniewa Zawadzkiego. Głosowanie ,w którym wzięły udział 32 osoby potwierdziło wybór kandydata na sołtysa Stojkowa.