W świetlicy wiejskiej w Stojkowie mieszkańcy wybrali nowego sołtysa i radę sołecką. 24 osoby w głosowaniu tajnym miały do wyboru dwóch kandydatów: Macieja Kosewskiego i Jana Gasińskiego. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 13 do 10, nowym sołtysem został Jan Gasiński.

Ustępujący sołtys, Zbigniew Zawadzki, jako pierwszy złożył gratulacje nowemu sołtysowi i przekazał mu tabliczkę z napisem "sołtys" oraz klucze do centrum spotkań w miejscowości, czyli świetlicy.

 W skład rady sołeckiej zostali wybrani: Mariusz Kałuża, Maciej Kosewski i Janusz Kubacki.

Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Sabiny Krawczyk oraz przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.