W Stramniczce  przy drodze powiatowej Gmina Dygowo zleciła wykonanie placu zabaw dla dzieci.  Na ogrodzonym terenie wykonawca z Tychowa zamontował nowoczesne , kolorowe i certyfikowane pod względem bezpieczeństwa urządzenia zabawowe oraz ławki. Podłoże całego placu wysypane jest płukanym piaskiem i zabezpieczone od spodu geowłókniną.  Wartość inwestycji to kwota 43.505,10 złotych  brutto. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 9.790,00 złotych  ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2018”. Zakres obejmujący zagospodarowanie terenu wokół placu , czyli dojście , nasadzenie zieleni, plantowanie terenu ,wykonali  gminni pracownicy techniczni. 

Autor zdjęć Marek Kawęcki