17 czerwca w świetlicy wiejskiej w Czerninie mieszkańcy najmniejszego sołectwa w gminie Dygowo – Stramniczki wybrali sołtyskę i radę sołecką. Zebranie  odbyło się gościnnie w Czerninie , gdyż sołectwo nie  ma własnej świetlicy. Jedyną kandydatką na sołtysa była Joanna Madrian, która sprawuje tę funkcję od lutego 2019 roku. 16 mieszkańców Stramniczki zdecydowało, że Joanna Madrian będzie sołtyską na drugą kadencję.

W skład rady sołeckiej wybrano: Krystynę Krawczyk, Bogusława Krawczyka oraz Pawła Starczyka. Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego oraz radnej Sabiny Krawczyk. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.