W świetlicy wiejskiej w Świelubiu odbyły się wybory sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Mieszkańcy miejscowości wybrali swojego lidera na kolejną pięcioletnią kadencję. Sołtysem ponownie został Zdzisław Mikulski, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od siedmiu lat, zdobywając zaufanie i poparcie lokalnej społeczności. W wyborach uczestniczyło 15 mieszkańców, którzy jednogłośnie poparli jedyną kandydaturę na sołtysa.

Podczas tego samego spotkania wybrano również skład rady sołeckiej. Członkami rady zostali ponownie : Zdzisław Elmer, Katarzyna Piątek i Ewa Rulis. Ich zadaniem będzie wspieranie sołtysa w realizacji lokalnych inicjatyw oraz reprezentowanie interesów mieszkańców Świelubia.