całości sołtyska Lucyna Pokusa przekazała na rzecz zakupu sztandaru. Licytację prowadził wójt Grzegorz Starczyk.  Również  Rada Gminy Dygowo wsparła inicjatywę. Zebrane przez radę środki ,na ręce zarządu OSP Piotrowice przekazał przewodnicy rady gminy Artur Wasiewski. W czasie trwania festynu trwała także loteria fantowa prowadzona przez strażaków z Piotrowic, której dochód zasili konto OSP.

Autor zdjęć Marek Kawęcki