Szczególnie uroczyście nowy rok szkolny 2023/2024 przywitali uczniowie klas pierwszych. Wzięli oni udział w uroczystości pasowania na ucznia, która odbyła się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Czerninie. W obecności rodziców, gości i nauczycieli pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.  Akt pasowania uczniów czyniła dyrektor szkoły Jadwiga Puton ,dotykając ramion każdego pierwszaka dużym ołówkiem. Na uroczystości obecny był wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.

Fot. Facebook Bogdan Żołnierowicz