Szkoła w Dygowie w przeddzień reformy

Sejm uchwalił ustawę "Prawo oświatowe". Likwidacja gimnazjów stała się faktem. Powracają 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika, a w miejsce zawodówek powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. Zmiany będą obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018. Samorządy i szkoły rozpoczęły proces przygotowania do wdrażania reformy. Jak wygląda to z perspektywy szkoły w Dygowie zapytałem dyrektorkę placówki – Magdalenę Skonieczka.