W dniu dzisiejszym placówki przedszkolne w Dygowie i Wrzosowie rozpoczęły funkcjonowanie w czasie pandemii po nowemu. Wytyczne sanepidu i MEN dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego stanowią priorytet przyjmowania dzieci do placówek i prowadzenia zajęć.

W ubiegłym tygodniu dyrektorzy szkół zebrali od rodziców deklaracje korzystania z opieki przedszkolnej dla swoich dzieci. W Dygowie placówka została przygotowana na przyjęcie 16-tu przedszkolaków a we Wrzosowie na dwoje deklarowanych i więcej. Rzeczywistość okazała się zgoła odmienna. W Dygowie z zajęć skorzystało ośmioro dzieci we Wrzosowie ani jedno. Dyrektor placówki we Wrzosowie zapewnił na kolejne dni dyżury obsługi , gdyby sytuacja się zmieniła.

Zasadnicze elementy bezpieczeństwa wdrożone w placówce w Dygowie przedstawiają się następująco.

Rodzice wchodząc do szkoły muszą dezynfekować ręce i mogą przebywać tyko w wyznaczonym obszarze. Dzieci przy wejściu mają tylko mierzoną temperaturę bezdotykowo. Następnie za pośrednictwem pań z obsługi ,które na stałe są przydzielone do danej grupy ,dziecko przekazywane jest nauczycielowi. Każda grupa ma przydzielonych trzech nauczycieli, który się nie wymieniają. Rodzice mają kontakt z nauczycielem wyłącznie telefoniczny. Nauczyciele w kontakcie z dziećmi nie mają obowiązku korzystania z maseczek ochronnych, natomiast z obsługą już tak.

W salach są płyny do dezynfekcji. Dzieci wyłącznie myją ręce mydłem! Toalety oraz wszystkie elementy dotykowe – klamki, poręcze itp.- dezynfekowane są co godzinę.