Pierwszy dzień egzaminów ósmych klas. Dygowo

Pierwszy dzień egzaminów ósmych klas. Dygowo

Do egzaminu z języka polskiego w Szkole Podstawowej w Dygowie przystąpiło 13 uczniów. Dwadzieścia minut przed rozpoczęciem egzaminu wszyscy zasiedli przy stolikach na szkolnej sali sportowej.  Zdający zostali poinformowani wytycznych bezpieczeństwa CKE, MEiN i GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r..

Ponadto wcześniej zostały przeszukane pomieszczenia szkolne pod kątem zagrożeń alarmem bombowym. Okna , drzwi  zostały oplombowane. Takie działanie w przypadku maili o zagrożeniu bombowym  eliminuje konieczność ewakuacji.


Drukuj