W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie punktualnie o godzinie 9.00 rozbrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2023/24. Od jutra rozpocznie naukę 146 uczniów plus 17 w „zerówce”. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 66 dzieci.

Na inauguracji roku szkolnego obecny był wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, który życzył uczniom , kadrze pedagogicznej oraz rodzicom wielu sukcesów i wytrwałości. Do życzeń przyłączył się również przewodniczący rady rodziców Paweł Starczyk. Dyrektor szkoły Magdalena Skonieczka  także rozpoczęła od życzeń , następnie przekazała informacje dotyczące wychowawstwa w poszczególnych klasach i dotyczące zmian w gronie nauczycielskim.

Podczas uroczystości uhonorowano kwiatami nauczycielkę Bożenę Winnik , która po 39 latach pracy w szkole w Dygowie odeszła na emeryturę. Pani Bożena skierowała kilka słów do uczniów. Powiedziała ,że już w 5 klasie podstawówki wiedziała ,że będzie uczyć w szkole. Co ważne, przez wszystkie lata pracy przychodziła do szkoły w Dygowie z radością ,nie miała jednego dnia  by było inaczej.