14 maja w szkołach podstawowych w całej Polsce rozpoczęły się trzydniowe egzaminy ósmoklasisty. W  trzech szkołach gminy Dygowo do sprawdzenia wiedzy przystąpiło 35 uczniów , 11-tu w Czerninie, 12-tu w Dygowie i Wrzosowie. Egzamin rozpoczął się od testu z języka polskiego, który trwał 120 minut. Dziś egzamin z matematyki trwający 100 minut, a jutro test z języka obcego nowożytnego, trwający 90 minut.