Wspomnienie pierwszego kierownika szkoły we Wrzosowie

Zbliża się czas Wszystkich Świętych i Zaduszek -Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Odwiedzamy groby bliskich, ale i ludzi  których nie znaliśmy osobiście, na przykład ludzi którzy wpisali się w historię miejsca  gdzie mieszkamy. Z inicjatywy senator RP Grażyny Anny Sztark oraz dyrektora Waldemara Pankiewicza uczniowie Zespołu Szkół we Wrzosowie odwiedzili grób Śp. Kazimierza Krzemińskiego – pierwszego po wojnie kierownika szkoły we Wrzosowie. Kazimierz Krzemiński spoczywa na cmentarzu w Białogardzie. Po zakończeniu II wojny światowej szkoła we Wrzosowie mieściła się w dawnym budynku szkoły poniemieckiej. Obecnie mieszkają w nim 3 rodziny. Jest to również dom rodzinny pani Agaty Graf , która uczestniczyła wraz z uczniami w akcji odwiedzenia i porządkowania grobu byłego kierownika. Według informacji zawartych w kronice szkoły , w ,, Kronice Wrzosowa" oraz relacji świadków ,  Kazimierz Krzemiński zginął tragicznie w wieku 42 lat, został zastrzelony przez Sowietów podczas przerwy lekcyjnej.  Na ścianie budynku jest ślad po kuli, ale obecnie jest zakryty elewacją ociepleniową. W porządkowaniu grobu pomagali uczniowie klasy V SP:  Oliwia Wawszczyk , Oliwia Szumska, Kacper Wójcicki, Olaf Fabiszak  oraz uczniowie klasy II Gimnazjum: Nikola Bryks, Jagoda Żarska, Filip Fabiszak, Marek Jastrzębski. Redakcja dziękuje pani Agacie Graf za przekazane informacje i zdjęcia.