W Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosowie odbyły się uroczystości z okazji 15. rocznicy nadania placówce patrona - Ignacego Łukasiewicza. Na tę okoliczność przygotowane zostały występy artystyczne uczniów oraz inscenizacja o życiu i zasługach dla społeczeństwa Ignacego Łukasiewicza- założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazcy lampy naftowej i pioniera przemysłu naftowego. Podczas uroczystości dyrektor szkoły Ewa Baran przyjęła od zaproszonych gości życzenia dla społeczności szkolnej oraz drobne upominki. Nagrodzeni zostali uczniowie uczestniczący w konkursach plastycznych związanych z postacią patrona. Nagrody wręczono również uczniom uczestniczącym w konkursie na logo miejscowości Wrzosowo. Konkurs zorganizowała szkoła wraz Parafią Wrzosowo. Na zakończenie uroczystości wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk i dyrektor szkoły Ewa Baran złożyli kwiaty przy obelisku upamiętniającym nadanie patrona szkole w dniu 6 grudnia 2007 roku.

W obchodach 15-lecia nadania patrona szkole uczestniczyli:

Janusz Gromek – Senator RP, Jacek Kuś- wicestarosta kołobrzeski, Grzegorz Starczyk – wójt Gminy Dygowo, Jerzy Leszczyński – przewodniczący Rady Gminy Dygowo, Artur Wasiewski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeskiego, Robert Jaruzel –radny Rady Powiatu Kołobrzeskiego jedocześnie dyrektor DPS Piotrowice, ks. Grzegorz Jagodziński – proboszcz Parafii Wrzosowo, Agnieszka Lipczyńska - zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie, Jadwiga Puton – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerninie, Halina Schulz-Tkacz - dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie, Antoni Bernatowicz – prezes stowarzyszenia „Senior” z Piotrowic, Małgorzata Kamińska- sołtyska Wrzosowa, Tomasz Krawczyk –sołtys Skoczowa, Józef Tuz – sołtys Jazów, Jarosław Staniszewski -przedstawiciel Nadleśnictwa Gościno.

Przedstawiciele Kopalni Ropy Naftowej w Kamieniu Pomorskim

Piotr Skorodecki- kierownik kopalni oraz Piotr Zapiór i Bartosz Bystrzycki

Przedstawiciel Kopalni Ropy Naftowej i Gazu w Gorzysławiu, okręg Daszewo

Robert Bagiński - koordynator ds. współpracy ze szkołą

Przedstawiciele Zakładu Gazowniczego w Koszalinie

Maciej Kotuła - kierownik gazowni oraz Marcin Siarnik - mistrz