Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół gminnych klas I-VIII do udziału w konkursie fotograficznym pn.  „Moja miejscowość w obiektywie". Konkurs ma nie tylko pobudzić zainteresowanie uczniów historią i przyrodą gminy Dygowo, ale również może mieć szereg pozytywnych efektów zarówno dla uczestników, jak i społeczności lokalnej.

Po pierwsze, taki konkurs może zachęcić uczniów do eksploracji swojego otoczenia. W dobie powszechnego używania technologii, wiele osób, zwłaszcza młodszych, spędza coraz więcej czasu przed ekranami. Konkurs fotograficzny może stanowić bodziec do wyjścia z domu, odkrywania nowych miejsc i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Po drugie, konkurs ten może wzmocnić więź uczniów ze swoją miejscowością. Poprzez poszukiwanie ciekawych motywów do sfotografowania, uczniowie mogą odkryć nowe, fascynujące zakątki swojej okolicy, których dotąd być może nie zauważali. To może prowadzić do większego poczucia przynależności do społeczności lokalnej oraz zrozumienia i docenienia bogactwa kulturowego i przyrodniczego ich miejsca zamieszkania.

Po trzecie, konkurs fotograficzny może być doskonałą okazją do rozwijania kreatywności i umiejętności artystycznych uczniów. Fotografia to nie tylko umiejętność techniczna, ale również wyraz artystyczny, który pozwala na wyrażenie swojej wrażliwości i interpretacji otaczającego świata. Dzięki temu konkursowi uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie fotografii, eksperymentować z różnymi technikami i stylami oraz doskonalić swoje zdolności obserwacji i kompozycji.

Wreszcie, takie wydarzenie może przyczynić się do budowania więzi społecznościowej. Poprzez udział w konkursie, uczniowie mają okazję do współpracy i wymiany pomysłów z kolegami i koleżankami, a także do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i historiami z innymi mieszkańcami swojej miejscowości. To może sprzyjać integracji społecznej oraz tworzeniu silniejszych więzi międzyludzkich.

Organizatorem konkursu jest: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie, patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, a patronat medialny zapewnia portal Gminadygowo.pl. Partnerem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Dygowie. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są TUTAJ i ZAŁĄCZNIK.

konkurs-fotograficzny-