• Dofinasowanie utylizacji i demontażu azbestu - informacja

  Gmina Dygowo informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinasowane kosztów związanych z utylizacją i demontażem azbestu.

  Wysokość Dotacji wynosi tylko 70% kosztów kwalifikowanych. Natomiast 30 % kosztów muszą pokryć właściciele nieruchomości jako wkład własny.

  Dotacja może zostać przyznana osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym lub spółdzielniom mieszkaniowym.

  Dofinansowanie obejmuje demontaż, odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

  Gmina Dygowo złoży wniosek do WFOŚiGW o dotacje na realizację tego zadania. Po uzyskaniu dotacji dokona wyboru wykonawcy zadania.

  Wzór wniosku dotyczącego uczestnictwa w projekcie oraz dodatkowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Dygowo pokój Nr 10, telefonicznie pod numerem telefonu 94 35 84 608 ; 94 35 486 36 oraz  u sołtysów.

  Wnioski dotyczące demontażu i utylizacji azbestu należy złożyć w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 roku.

  POBIERZ WNIOSEK

 • Uwaga rolnicy! Utylizacja folii rolniczej

  Gmina Dygowo zamierza przystąpić do programu  pn.: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych, jakie mogą być odebrane z terenu gminy.

  OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ROLNIKA DO POBRANIA