Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Gmina Dygowo informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinasowane kosztów związanych z utylizacją i demontażem azbestu.

Wysokość Dotacji wynosi tylko 70% kosztów kwalifikowanych. Natomiast 30 % kosztów muszą pokryć właściciele nieruchomości jako wkład własny.

Dotacja może zostać przyznana osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym lub spółdzielniom mieszkaniowym.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

Gmina Dygowo złoży wniosek do WFOŚiGW o dotacje na realizację tego zadania. Po uzyskaniu dotacji dokona wyboru wykonawcy zadania.

Wzór wniosku dotyczącego uczestnictwa w projekcie oraz dodatkowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Dygowo pokój Nr 10, telefonicznie pod numerem telefonu 94 35 84 608 ; 94 35 486 36 oraz  u sołtysów.

Wnioski dotyczące demontażu i utylizacji azbestu należy złożyć w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 roku.

POBIERZ WNIOSEK