• Program Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2023

  Rada Gminy Dygowo na posiedzeniu 6 marca 2018 roku przyjęła uchwałę  nr XXXIII/270/18  dotyczącą Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2023. Traci moc wcześniejsza uchwała nr XXIX/226/17 z dnia 29 września 2017 roku. Treść nowoprzyjętej uchwały dostępna jest poniżej.

 • Szkody rolnicze-susza. Jak zgłaszać?

  Tegoroczna susza odbije się zmniejszonymi plonami i co za tym idzie dochodami rolników. Rekompensatą za utracone przychody ma być  rządowa pomoc finansowa. Warunkiem otrzymania pomocy jest zgłoszenie szkody rolniczej. Wojciech Galek - Członek Rady Powiatowej Powiatu Kołobrzeg, sołtys Dygowa oraz Dorota Gruchała - Sekretarz Gminy Dygowo przedstawiają ścieżkę zgłaszania szkód rolniczych związanych z suszą.

 • Wnioski o oszacowanie strat suszowych tylko przez aplikację!

  Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy realizuje się za pośrednictwem specjalnej publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

  W roku bieżącym rolnicy składają wnioski o oszacowanie strat suszowych samodzielnie poprzez aplikację.

  Natomiast susza w środkach trwałych (krzewy owocowe, drzewa) szacowana jest przez gminną komisję powoływaną przez Wojewodę.

  Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany.

  Z informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego aplikacja dla wniosków suszowych na rok 2023 nie została jeszcze uruchomiona.

  W związku  z powyższym nie należy składać wniosków do urzędu gminy w wersji papierowej, ponieważ nie ma możliwości przekazania ich do Wojewody. Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez powyższą aplikację.

  Więcej informacji w zakresie procedur szacowania szkód można znaleźć na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w szczecinie w zakładce Dla Przedsiębiorców → Szkody w rolnictwie.

   

 • Żniwa 2021 w gminie Dygowo rozpoczęte. Widać skutki braku wody

  Zbiór jęczmienia ozimego rozpoczyna sezon żniwny w gminie Dygowo. Niestety z powodu niedoborów wody plony zapowiadają słabo. W województwie zachodniopomorskim odnotowano największą suszę w Polsce. Według raportu Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła (-101 mm). Oznacza to ,że na 113 gmin w województwie zachodniopomorskim aż 90 jest zagrożonych suszą. Stanowi to ponad 50 procent powierzchni pod uprawy.

  Tradycyjnie na początku  żniw w gminie Dygowo ,sołtys Dygowa Wojciech Galek przedstawia aktualną sytuację związaną ze żniwami 2021.