• Posumowanie projektu „Podarować radość”

  7 lipca 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Dygowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt socjalny „Podarować Radość” organizowany  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie. Podczas spotkania uczestnicy projektu odebrali z rąk  Wójta Gminy Dygowo Grzegorza Starczyka upominki oraz dyplomy za czynny udział.

  Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, będących mieszkańcami Gminy Dygowo. Niniejszy projekt zapewniał uczestnikom udział w zajęciach wspierających z zakresu ruchu, z zakresu sensoryki ,a także terapii mowy i hipoterapii. Dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań osób biorących udział w projekcie spowodowało, że założone cele projektu zostały osiągnięte. 

  W trzeciej już edycji projektu wzięło udział 9 osób. Realizacja projektu nastąpiła w okresie od kwietnia do czerwca br..

   

 • Projekt GOPS Dygowo ”Razem Możemy Więcej”

  Jak trudna jest opieka nad inną osobą, wiedzą Ci, którzy muszą stawić temu czoła na co dzień. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie zrealizował projekt socjalny ”Razem Możemy Więcej”. Osoby opiekujące się członkiem rodziny, od czerwca br., miały możliwość wymiany informacji, spotkań z psychologiem i wzajemnego wspierania się. Uczestnicy projektu utworzyli grupę wsparcia „Tacy Sami” Gmina Dygowo, gdzie planują kontynuować swoje działania. Na zakończenie projektu, 8 grudnia 2022r. odbyło się przemiłe spotkanie, w którym Wójt Gminy Grzegorz Starczyk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie Wioleta Dzwolak życzyli uczestnikom projektu  osobistej pomyślności, zrealizowania marzeń i planów, wsparcia najbliższych oraz powstałej grupy. Mobilizowali uczestników do dalszych działań przy aktywnym wsparciu tut. Urzędu.

  Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych oraz ewentualnych wolontariuszy do przyłączenia się do  grupy wsparcia „Tacy Sami” Gmina Dygowo. Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Sylwia Kręglewska w siedzibie GOPS, ul. Kolejowa 1 w godz. 8.00 – 15.00 lub pod nr telefonu 94 35 84 558.