• Wyniki egzaminów 8 klas w gminie Dygowo i powiecie kołobrzeskim

    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu opublikowała tegoroczne wyniki egzaminów ósmoklasistów. Na podstawie tych publikacji przygotowaliśmy zestawienie wyników osiągniętych przez uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Dygowo oraz wyniki szkół w powiecie kołobrzeskim.

    Wyniki te obejmują oceny z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, takie jak język polski, matematyka i języki obce. Zostały one zestawione w formie tabelarycznej, aby ułatwić analizę i porównanie wyników poszczególnych szkół.

     

  • Wyniki egzaminów 8 klas. Jak wypadły szkoły w gminie Dygowo?

    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieściła na stronie  wyniki egzaminów ósmoklasisty 2023 w zestawieniu szkół. Poniżej, na podstawie dostępnych arkuszy OKE  opracowane zostały tabele z wynikami trzech szkół na terenie gminy Dygowo – w Czerninie, Dygowie i Wrzosowie.