• Bardy mają nową sołtyskę i radę

  W Bardach , w miejscowej świetlicy odbyło się zebranie mieszkańców, którzy wybrali nowego sołtysa oraz radę sołecką. Dotychczasowy sołtys Adam Kuster zrzekł się tej funkcji z dniem 1lipca, czyli pół roku przed upływem czteroletniej kadencji ( oświadczenie w artykule poniżej). Siedemnastu mieszkańców Bard obecnych na sali świetlicy ,jednogłośnie wybrało

 • Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie rozstrzygnięty

  W dniu dzisiejszym rozstrzygnięto konkurs na kandydata do stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Dygowie. Komisję , która wyłoniła kandydata powołał organ prowadzący szkołę - Wójt Gminy Dygowo. Komisja konkursowa składała się 12 osób: po trzech przedstawicieli Gminy Dygowo i Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie; po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rodziców oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych. Przewodniczącą komisji była Sylwia Zaremba.

  Do konkursu zgłosiła się jedna kandydatka – Magdalena Skonieczka, która jest aktualnie dyrektorem szkoły w Dygowie. Pełni tę funkcję od 2012 roku.

  Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym komisja sprawdziła ofertę pod względem formalnym. W drugim etapie kandydatka na stanowisko dyrektora przedstawiła koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły. Dokument ten oraz rozmowa z kandydatką miała kluczowe znaczenie w jej ocenie merytorycznej. W trzecim etapie członkowie komisji w głosowaniu tajnym wybrali Magdalenę Skonieczka - kandydatkę na stanowisko dyrektora szkoły pięcioletniej kadencji począwszy od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2024 roku.

  Na podstawie dokumentacji postępowania konkursowego Wójt Gminy Dygowo właściwym zarządzeniem powierzy wyłonionej kandydatce stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie.

 • Wybory do Sejmu i Senatu RP. Wyniki głosowania w gminie Dygowo

  Wybory do Sejmu RP w Gminie Dygowo wygrał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość z przewagą 455 głosów  na drugim komitetem – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI.

  Najlepszy wynik wśród kandydatów do Sejmu RP uzyskał Czesław Hoc (PiS) – 638 głosów. Drugi wynik , mniejszy o 343 głosy uzyskał Marek Hok (KO).

  Do Senatu RP najlepszy wynik uzyskał Henryk Carewicz wyprzedzając Janusza Gromka o 23 głosy.

  Nieoficjalnie frekwencja podobnie jak w całej Polsce była wysoka - 50,05 procent. Na 4290 uprawnionych głosował 2118 osób.

  Wyniki opracowano na postawie danych z protokołów obwodowych komisji.