Bardy mają nową sołtyskę i radę

Bardy mają nową sołtyskę i radę

W Bardach , w miejscowej świetlicy odbyło się zebranie mieszkańców, którzy wybrali nowego sołtysa oraz radę sołecką. Dotychczasowy sołtys Adam Kuster zrzekł się tej funkcji z dniem 1lipca, czyli pół roku przed upływem czteroletniej kadencji ( oświadczenie w artykule poniżej). Siedemnastu mieszkańców Bard obecnych na sali świetlicy ,jednogłośnie wybrało

na nową sołtyskę Annę Andrzejewską. Podobnie jednogłośnie wybrano nową radę sołecką , w której skład wchodzą: Anna Rożek, Bartosz Andrzejewski, Stanisław Czechowski i Henryk Dobrołowicz. Gratulacje Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej złożył wójt Grzegorz Starczyk , przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski oraz ustępujący sołtys. Nad przebiegiem wyborów z ramienia Gminy Dygowo czuwała sekretarz Dorota Gruchała. Nowej sołtys i radzie życzymy wielu pomysłów na budowanie jak najlepszych więzi wśród społeczności Bard i owocnej współpracy z gminnymi sołectwami.

Autor zdjęć Marek Kawęcki


Drukuj