• „Fundamenty” w Dygowie niebawem przejdą do historii. 6 ofert na budowę nowego obiektu

  Gmina Dygowo po raz pierwszy prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem platformy internetowej miniPortal Urzędu Zamówień Publicznych. Do ogłoszonego przetargu pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie”. Zgłosiło się sześciu oferentów , w tym jedno konsorcjum czterech firm. Najniższą ofertę w kwocie 7 300 000 złotych  złożył Sebastian Iwicki ,Usługi Remontowo Budowlane z Bardów. Komisja przetargowa Urzędu Gminy w Dygowie po sprawdzeniu ofert ogłosi wyniki.

 • 500 tysięcy złotych dofinansowania na budowę świetlicy w Kłopotowie

  21 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podał do publicznej wiadomości listę obejmującą 35 wniosków ,które otrzymały pomoc finansową.

  Gminie Dygowo przyznano dofinansowanie w kwocie 500.000 zł  na realizację budowy świetlicy w Kłopotowie.

  Dofinansowanie pochodzi z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” .

   Gabaryty i parametry świetlicy w Kłopotowie będą podobnie jak w Skoczowie i Włościborzu.

  klopotowo-swietlica-

 • Będą miejsca spotkań w Stojkowie i Stramniczce

  8 lipca Gmina Dygowo podpisała umowę o dofinansowanie budowy miejsc spotkań w Stojkowie i Stramniczce. Inwestycja w kwocie 94.839 zł będzie dofinansowana ze środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego, poprzez LGD „Siła w Grupie” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” .

  Zakres obejmuje: altany z wyposażeniem (stoły i ławy), miejsce na ognisko, stanowisko grillowe, ławeczki, lampy oświetleniowe oraz utwardzenie terenu. W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu.

  Umowę na te inwestycje podpisali:  Anna Bańkowska - Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Grzegorz Starczyk -Wójt Gmin Dygowo.

 • Będzie nowa remiza w Dygowie. Podpisano umowę na projekt

  Pracownia Amandes Architektura Aneta Mandes-Woźniak z Kołobrzegu wykona dokumentację projektową nowej remizy w Dygowie.  Inwestycja planowana jest na terenie gminnym znajdującym się przy drodze wojewódzkiej przy zabytkowym budynku ,obecnie wyłączonym z użytkowania.

  Ponadto pracownia wykona projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego ,który będzie w sąsiedztwie przyszłej remizy. Dokumentacje projektowe obu inwestycji wykonane będą w tym roku.

  Umowy podpisali urzędzie gminy: wójt Grzegorz Starczyk i architekt Aneta Mandes-Woźniak.

  Pracownia Amandes Architektura wykonała już na zlecenie Gminy Dygowo projekt remizo-świetlicy w Stojkowie, obiektu kultury w Dygowie oraz sali sportowej przy szkole w Czerninie.

 • Będzie rondo w Dygowie!

  Realna koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 163 (ulica Kołobrzeska) z drogą powiatową 3324Z ( ulica Barcińska i ulica Główna)  w Dygowie pojawiła się na początku 2018 roku. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął prace projektowe przebudowy drogi nr 163 na odcinku Białogard-Kołobrzeg.  W założeniach projektowych w  Dygowie zlokalizowano skrzyżowanie z ruchem okrężnym, które kolidowało z zabytkowym pustostanem dawnego domu kultury. Gmina Dygowo rozpoczęła starania o rozbiórkę obiektu. Niestety Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władne by wydać taką decyzję, nie zgodziło się skreślić budynku z listy zabytków. Trzy wnioski gminy i trzy decyzje negatywne ministerstwa. Koncepcja budowy ronda upadła. Na marginesie mówiąc  remont drogi wojewódzkiej na odcinku Białogard – Kołobrzeg też się nie rozpoczął.

  Kolejna szansa na budowę ronda w Dygowie pojawiła sią gdy Gmina Dygowo otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie decyzję (16 września 2021 r.) o skreśleniu z listy zabytków dawnego domu kultury. Decyzję wydano w konsekwencji zdarzeń , które miały miejsce 3 lipca. W zabytkowym obiekcie wybuchł pożar , którego skutkiem była konieczność rozebrania obiektu w czasie akcji ratowniczej ( niestabilne ściany zewnętrzne). 7 października na 25. Sesji Rady Gminy Dygowo wójt Grzegorz Starczyk przedstawił radnym projekt zagospodarowania terenu przy zbiegu ulicy Kołobrzeskiej i Głównej. W planach uwzględnione było również rondo, jednakże bez konkretów dotyczących terminu realizacji i finansowania.

  Zwrot akcji nastąpił 5 listopada. W urzędzie gminy miało miejsce spotkanie ,na którym  omawiano możliwości inwestycyjne związane z powstaniem  ronda tj. finansowanie i udział w kosztach inwestycji. W rozmowach uczestniczyli: Tomasz Sobieraj -Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Anna Bańkowska-Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, poseł Marek Hok , przedstawicielka Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i wójt Grzegorz Starczyk.

  Rondo w Dygowie powstanie! Szczegółów na razie brak , ale wiadomo ,że Gmina Dygowo przystępuje do prac projektowych, a budowę zaplanowano na rok 2023.

 • Budowa centrum kultury w Dygowie (migawka dron 2)

  Budynek użyteczności publicznej w Dygowie, przyszłe centrum kultury gminy Dygowo rośnie w górę. Widać drugą kondygnację obiektu. Więcej o inwestycji w Spawach Wójta (min 6:16).

 • Budowa centrum kultury w Dygowie (migawka dron 3)

  Budynek użyteczności publicznej w Dygowie jest co raz wyższy. Trwa budowa konstrukcji drugiego pietra.

 • Budowa centrum kultury w Dygowie (migawka dron)

  Na placu budowy budynku użyteczności publicznej w Dygowie prace postępują. Widać już cały zarys obiektu -ściany fundamentowe.

 • Budowa remizy OSP i placu pokoleń w Dygowie z lotu drona

  Od rozpoczęcia budowy remizy OSP i terenu rekreacyjnego w centrum Dygowa minęło już pięć miesięcy. Widać bryłę budynku remizy i rys zagospodarowania trenu wokół.

 • Budowa remizy OSP i terenu rekreacyjnego w Dygowie z lotu drona

  Nowo budowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie nabiera kształtu. Trwają prace przy wznoszeniu najwyższego elementu obiektu – wieży. Wokół remizy rozpoczęły się również roboty ziemne związane z budową terenu rekreacyjnego, tzw. Placu Pokoleń.

 • Budowa remizy OSP w Dygowie. Chudziak wylany (foto)

  Na budowie remizy OSP w Dygowie wylano warstwę chudziaka –chudego betonu i rozpoczęły się roboty zbrojenia fundamentów.

 • Budowa sali gimnastycznej w Czerninie

  Przy szkole w Czerninie realizowana jest inwestycja gminna. Prace budowlane wykonuje przedsiębiorstwo budowlane ze Świdwina. Po trzech tygodniach roboty są na etapie stawiania ścian fundamentowych. Fotografie poniżej wykonane były 12 i 27 października.

 • Budowa sali gimnastycznej w Czerninie. Przestronność wnętrza zaskakuje

  Nowo budowany obiekt sportowo-widowiskowy w Czerninie jest połączony ze budynkiem szkoły podstawowej za pomocą łącznika. Styl architektoniczny budowli harmonijnie wpisuje się w krajobraz miejscowości. Wchodząc do wnętrza obiektu, pierwsze wrażenie, jakie odnosi się, to przestronność, która zaskakuje odwiedzających. Obecnie prace budowlane wkraczają w etap wykończeniowy. Według wykonawcy, rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie możliwe już w nowej sali.

  Budowę zwiedzali wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, oraz dyrektor szkoły, Jadwiga Puton, w towarzystwie kierownika budowy. Mieli oni również okazję obejrzeć postępy prac przy inwestycjach wokół szkoły. Nowe miejsca parkingowe, chodniki oraz zagospodarowanie terenu są już na finiszu. Dodatkowo, wyremontowano obelisk z krzyżem, który stanowi centralny punkt terenu objętego inwestycją.

 • Budowa sali sportowej w Czerninie na finiszu

  Najnowszy obiekt sportowy w gminie Dygowo powstaje w Czerninie. Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej można powiedzieć  jest skrojona na miarę. Wymiary obiektu zostały starannie dobrane, biorąc pod uwagę warunki przestrzenne oraz lokalizacyjne. Dzięki temu nowa sala będzie idealnie wkomponowana w otoczenie, a jednocześnie zapewni wystarczającą przestrzeń do różnorodnych aktywności sportowych. Budowa dobiega końca i rozpoczęło się wyposażanie obiektu. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i roboty zewnętrzne.  Wewnątrz sala sportowa jest już wyposażona elementy niezbędne do ćwiczeń i gier zespołowych. O wrażenia zapytałem wójta Gminy Dygowo Grzegorz Starczyka. Zapraszam do obejrzenia materiału.

 • Budowa ścieżki rowerowej Dygowo - Ustronie Morskie

  Na terenie gminy Dygowo widoczny jest już przebieg całej trasy ścieżki rowerowej, która połączy Dygowo z Ustroniem Morskim. Wykonawca rozpoczął  prace w miejscowości Stojkowo. Rozbierane są ogrodzenia posesji ,które kolidują ze  ścieżką oraz chodniki. W Dygowie  ślad ścieżki jest już obszarze ulicy Kolejowej.

 • Budowa sieci wod-kan na ulicy Brzozowej, Dębowej i Lipowej w Dygowie

  Trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dygowie w rejonie ulicy Brzozowej, Dębowej , Lipowej i Zielonej. Zadanie inwestycyjne realizuje Przedsiębiorstwo „Hydrobudowa” Sp. z o.o. ze Sławna. Aktualnie wykonawca buduje odcinek kanalizacji grawitacyjnej  w ulicy Dębowej i sieć wodociągową w ulicy Brzozowej i Lipowej za pomocą przewiertu sterowanego.

 • Budowa sieci wod-kan w ulicy Kwiatowej, Malinowej i Lawendowej w Dygowie

  W Dygowie realizowane są równolegle dwa zadania inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.  Jednym z zadań jest  budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy Kwiatowej, Malinowej i  Lawendowej.  Są to ulice położone w części Dygowa od strony Kołobrzegu.  Aktualnie prace skoncentrowane są na ulicy Kwiatowej , gdzie wykonywana jest kanalizacja grawitacyjna.  Wykonawca  zgrzewa odcinki  rur sieci wodociągowej oraz kanalizacji ciśnieniowej tłocznej i od poniedziałku będą one układane za pomocą przewiertów sterowanych . Wartość zadania przekracza trzy miliony złotych.

      

 • Budowa świetlicy w Kłopotowie. Widać bryłę budynku

  Wykonawca na budowie świetlicy wiejskiej w Kłopotowie rozpoczął montaż konstrukcji dachowej.  Do budynku doprowadzona jest woda oraz linia napowietrzna zakończona skrzynką licznikową umieszczoną na słupie.

  Zobacz również:

  Budowa świetlicy w Kłopotowie. Trwają roboty fundamentowe

   

 • Budowa świetlicy w Miechęcinie

  Na placu budowy świetlicy wiejskiej w Miechęcinie widoczny jest zarys fundamentów . Wcześniej wykonawca wykonał palowanie terenu.

  budow-swietlicy-w-miechecinie-

   

 • Czekali i się doczekali. Rusza przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie

  Od poniedziałku 24-go lutego rusza przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. Inwestycja czekała na swój czas pięć lat, głównie przez problemy projektowe oraz finansowanie. Będzie to największa inwestycja Gminy Dygowo w 2020 roku, jej wartość to blisko dwa miliony złotych.

    Wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z mieszkańcami osiedla zlokalizowanego przy tej drodze aby omówić zagadnienia związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Jednym z najważniejszych , był temat związany z dojazdem do posesji w czasie prowadzenia prac.  Inspektor nadzoru inwestorskiego Wiesław Grzywacki omówił aspekty techniczne tego projektu , szczególnie zaś branży drogowej. Następnie wraz z wójtem i kierowniczką inwestycji urzędu gminy Izabelą Płomińską odpowiadali na indywidualne pytania mieszkańców.