Park „Pomerania” wychodzi z ziemi

Inwestycja-Park Rozrywki „Pomerania” w Pyszce- ruszyła w pełni. W górnej –północnej części terenu po pracach niwelacyjnych i budowie dróg dojazdowych wykonano prace fundamentowe pod halę placu zabaw ,restaurację i pomieszczenia socjalne. Na tej ostatniej wznoszą się mury. Doprowadzono kablową linię energetyczną ze stacją transformatorową oraz przyłącze gazowe. W ciągu najbliższych dni będzie stawiana konstrukcja stalowa hali zabaw. Inwestor zaplanował otwarcie parku na pierwszego czerwca 2017 roku, a to już tylko 294 dni.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.