Zmiany w planie zagospodarowania - ogłoszenie

Urząd Gminy informuje ,że zamierza  przystąpić do zmiany uchwały nr XXXVII/287/14  Rady Gminy Dygowo z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dygowo. Zainteresowani mogą  składać wnioski dotyczące zmian w planie  w sekretariacie urzędu do 30 września. Sprawę prowadzi Andrzej Mazur –telefon 94 358 46 08, pokój nr 10.